PLANLAMA VE FİZİBİLİTE
 • Mimari
  • a- Konsept Tasarım
  • b- Fonksiyonel Planlama
  • c- Avan Proje
  • d- Detay Tasarımı
   • Fabrika ve Tesisler
   • Endüstriyel Binalar,
   • Eğitim ve Kültürel Binalar
   • Konutlar
   • Hastaneler
   • Yiyecek ve İçecek Üretim Tesisleri
   • Demiryolu İstasyonları
  • e- Malzeme Ayarlaması
  • f- 3 Boyutlu Sunum
 • İnşaat Mühendisliği
  • a-Binalar
  • b-Karayolu Geçişleri
  • c-Karayolu Köprüleri
  • d-Baca ve Kuleleri
  • e-Silo ve Bunkerler
  • f-Sığ ve Kazıklı Temeller
  • g-Ekipman Temelleri(Döner)
  • h-İstinat Duvarları
 • Yapısal Mühendisliği
  • a- Betonarme Bina Ve Yapılar
   • Genel Yerleşim
   • Yağmur Suyu Drenajı
   • Sussuzlaştırma
   • Kanalizasyon
   • Su Temin ve Dağtımı
   • Yollar ve Kaldırımlar
   • Sulama
   • Tüneller
   • Metrolar
   • Atık Depolama Binaları
  • c- Deniz Yapıları
   • Su Alma Yapıları
   • Su Atma Yapıları
   • Jetty
   • Liman
  • b- Çelik Yapılar
   • Endüstriyel Binalar
   • Yüksek Binalar
   • Uçak Hangarları
   • Çelik Üretim Yapıları
   • Kuleler
   • Köprüler
   • Atölyeler
  • d- Demiryolu Ulaşım Yapıları
   • İstasyonlar
   • İşletme ve Bakım Merkezleri
   • Hat Yapısı
   • Üst ve Alt geçitler
   • Tüneller
   • Viyadükler
   • Aç Kapa Yapılar
 • Makine
  • a- Malzeme Taşım Sistemleri
   • Elevatörler
   • Konvyörler
   • Şutlar
   • Havalı Kaydıraçlar
  • d- HVAC
   • Ekipman Tasarımı
   • Kanal İşleri
  • b- Kanallar
   • Gaz Kanalları (Atık Gaz, Sıcak Gaz)
   • Toz Toplama Kanalları
  • e- Tesisat
   • Donanım
   • Borulama
  • c- Borular
   • Buhar ve Atık
   • Doğal Gaz
   • Atık Gaz
   • N2, O2 Gazları
   • Su
   • Sıkıştırılmış Hava
   • Yağlama
   • Hidrolik
   • Ham Petrol
 • Elektrik
  • a- Güç Temin ve Dağıtım
   • OG Panel Tasarımı
   • AG Panel Tasarımı
   • Transformatörler
   • Dizel Jeneratörler
   • UPS
   • Ana Dağtım Panoları
  • c- Aydınlatma
  • d- Topraklama
  • e- Yıldırımdan Koruma
  • f- Telefon ve Veri
  • g- Yangın Tespit ve Alarm
  • h- Kapalı Devre Kamera
  • i- Otomasyon
  • j- Enstrümantasyon
  • b- Kablolama
   • Güç ve Data Kablolama,
   • Kablo Kanalları
   • Kablo Merdivenleri
   • Konduitler
   • Bağlantı Kutusu
 • Satın Alma
  • a- İhale Dokümanı Hazırlanması
   • Sözleşme Genel Şartları
   • Sözleşme Özel Şartları
   • Teknik Şartnameler
   • Metraj ve Keşifler
   • Çizimler
  • b- Müteahhit Seçimi
   • Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi
   • Yeterlik Dokümanları
   • Doküman İnceleme
   • Teklif Değerlendirme
   • Sözleşme Görüşmeleri
   • Raporlama
 • Müşavirlik Hizmetleri
  • a- Teknik Danışmanlık
  • b- Program İzleme ve Kontrol
  • c- Kalite Kontrol
  • d- Ekipman ve Malzeme Seçimi
  • e- Maliyet Kontrol
  • f- Raporlama
 • Saha Kontrol
  • a- Koordinasyon
  • b- Kalite Kontrol
   • Ekipman ve Malzeme
   • Uygulama Kontrolü
   • Testlere İştirak
  • c- Keşif
  • d- İşçi Sağlığı ve Güvenliği
  • e- Raporlama
 • Enerji
  • a- Basit / Kombine Çevrim Santralleri
  • b- Kömürlü Termik Santralleri
  • c- Hidroelektrik Santraller
  • d- Güneş Santralleri
  • e- Atık’dan Enerji Elde Etme Tesisleri
 • Çimento Sektörü
  • a-Çimento Fabrikaları
  • b-Kırma & Eleme Tesisleri
  • c-Malzeme Yükleme-Boşaltma & Stoklama Çözümleri
  • d-Öğütme Tesisleri
 • Demir ve Çelik Tesisleri
  • a- Çelikhaneler (Elektrik Ark Ocağı, Yüksek Fırınlar)
  • b- Sünger Demir Tesisleri (DRI)
  • c- Sürekli Döküm Tesisleri
  • d- Sıcak & Soğuk Haddehaneler
  • e- Gaz Soğutma ve Temizleme Tesisleri
  • f- Hava Ayrıştırma Tesisleri
  • g- Tozsuzlaştırma Tesisleri
 • Endüstriyel Tesisler
  • a- Şeker Fabrikaları & Rafinerileri
  • b- Gıda & Meşrubat Fabrikaları
  • c- Atık Arıtma Tesisleri
 • Anahtar Teslim Bina İnşaatı
  • a- Havalimanı ve Askeri Tesisler
  • b- Endüstriyel Binalar
  • c- Hotel ve Turistik Kompleksler
  • d- Eğitim Binaları
  • e- Spor Kompleksleri
  • f- Konutlar