ORKUN YAPI'DA KARİYEROrkun yapı'da çalışmak, uluslararası ve çok kültürlü bağlamlarda zorlu hedeflere ulaşmak için kararlı olan dinamik ekibin bir parçası olmak anlamına geliyor.


İşimiz daha da uzmanlaşıyor ve çalışanlarımız Orkun yapı 'nın inovasyon, ilerleme ve verimlilikte ön planda kalmasını sağlamak için benzersiz becerilere sahip olmak zorunda. Karşılaştığımız zorluk, hangi becerilere odaklanılacağını bilmek ve sonra bu yetenekleri içeride geliştirmeye ya da kalifiye çalışanları bulmak için dış kaynaklara odaklanmaya karar vermektir.

Genellikle bu, çalışanlarımızın potansiyelini geliştirmek ve onları ihtiyaç duyacakları becerilerle donatmak veya zaten sahip olduklarını geliştirmek için çok önceden planlama yapmak anlamına gelir. Profesyonel gelişim, özellikle çevre ve konum açısından uluslararası bir bağlamda, son derece işlevsel bir personeli çekmek ve elde tutmak için esastır.

Orkun yapı'da teknik, yönetişim ve hizmet özgeçmişlerine açıktır, çünkü amacımız geniş bir değerler, deneyimler ve yeterlilikler ağı oluşturmaktır. Bu hedefe ulaşmak için Orkun yapı, geçmişi ve faaliyetleri şirket faaliyetleri ve küresel varlığı kadar çeşitlilik gösteren ulusal ve uluslararası yetenekleri çekmek için çaba göstermektedir.

İş Başvurusu Yapmak İçin Tıklayınız